NIEUWS >


NIEUWE DAKISOLATIENORM

 

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn.   

De nieuwe Vlaamse dakisolatienorm treedt al in werking op 1 januari 2015 voor alle zelfstandige woningen (= studio, eengezinswoning of appartement).

 

Als minimumnorm wordt een R-waarde voor dakisolatie (of zoldervloerisolatie) van 0,75m² K/W genomen. Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4 cm.

 

Vanaf 01/01/2015 tot en met 31/12/2017 wordt voor het niet voldoen aan deze eis 1 tot 3 strafpunten toegekend, afhankelijk van de grootte van het dak : minder of meer dan 16m². Daarna gaat het aantal toegekende strafpunten de hoogte in tot 15. Vanaf 15 strapunten kan een woning ongeschikt verklaard worden. Belangrijk om weten is ook dat in een appartementsgebouw alle appartementen evenveel strafpunten krijgen bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn

 

Dakiolatie kan meestal vrij eenvoudig zelf geplaatst worden, of u kan daarvoor en beroep doen op een vakman.

 

Nu kan u nog een beroep doen op een aantal premies (zie : http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-voor-dakisolatie), er snel bij zijn kan dus voordelen hebben. 

 


 

 

  VLAAMSE ENERGIELENING

 


Als resultaat van de laatste staatshervorming wordt Vlaanderen bevoegd om leningen te verstrekken aan wie zijn woning energiezuiniger wil maken. Daarvoor werd een budget uitgetrokken om in totaal 3.500 leningen te verstrekken. In de praktijk zal het Vlaams Energieagentschap deze taak op zich nemen.

 

Concreet kan er 10.000 EUR gelend worden over een periode van maximum 5 jaar.

Het rentetarief bedraagt 2% (iedereen) of 0% voor volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013);
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep

 

Informatie over hoe de lening moet worden aangevraagd is te vinden via www.energiesparen.be/energielening.

 

Binnen het werkingsgebied waarin Immo Cova actief is (Ardooie, Beernem, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Tielt en Wielsbeke) dient de Energielening aangevraagd te worden via de WVI. Ook daar kan je meer informatie terugvinden: http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen

 

 ANTI WITWASWETGEVING

 

 

De verkoop van een onroerend goed mag sinds 1 januari 2014 enkel nog worden betaald door middel van een overschrijving of een cheque. 


Vastgoedmakelaars behouden een meldingsplicht aan de zogenaamde anti-witwascel indien het verbod niet wordt nageleefd.


Voor vastgoedtransacties zijn dus alle cashbetalingen, inclusief voorschotbetalingen, verboden voor iedereen: koper of verkoper, particulier of handelaar.

 

De overtredingen bij een verkoop van onroerende goederen worden gestraft met een administratieve geldboete van 250 euro tot 1.250.000 euro.

 

Zowel de verkoper als de koper zijn verantwoordelijk voor het betalen van de boete (hoofdelijke aansprakelijkheid).

 

Bedoeling van de federale regering met de verstrenging van de anti-witwaswetgeving is dat we voortaan meer via een overschrijving of met de betaalkaart zouden betalen (aanpak van de fiscale fraude en zwart geld).

EPC

 

Het EnergiePrestatieCertificaat informeert potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van de woning. Een EPC is verplicht vanaf het moment dat een woning te koop of te huur staat, zo niet riskeert de eigenaar een boete.

 

Het energieprestatiecertificaat (EPC) kreeg een nieuwe vorm en inhoud. Het oude model dat 4 pagina’s telde wordt omgeruild voor een uitgebreidere versie van 15 pagina’s. Het vernieuwde EPC bevat veel meer informatie over de energieprestaties van uw woning en is dus vollediger en van hogere kwaliteit. Zo worden o.a. de aanbevelingen op het EPC uitgebreid en is er ruimte voor persoonlijke aanbevelingen van de energiedeskundige. De gegevens die de deskundige in de berekeningssoftware ingeeft worden voortaan ook in het certificaat opgenomen.
Daarnaast zijn er ook praktische aanpassingen zoals het verlengen van de kleurenbalk waardoor extreem energieverslindende/zuinige woningen hier ook een plaats krijgen.

 

Het behaalde resultaat, het zogenaamde “kengetal”, zal overigens vanaf nu “energiescore” heten.

 

Ondanks dat het uitzicht en de vorm van het EPC wijzigt, wijzigt de informatieplicht niet. D.w.z. dat er bij het ondertekenen van een koop- of huurovereenkomst nog steeds een geldend EPC aanwezig moet zijn. EPC’s die opgemaakt zijn volgens het oude model blijven geldig tot de op het certificaat vermelde datum.

 ROOKMELDERS  

Plaatsing van optische rookmelders in huuwoningen - verplicht vanaf 1 januari 2013 !

 

Huurwoningen waarbij een nieuw huurcontract afgesloten wordt na 31 december 2012 moeten verplicht over rookmelders beschikken.

Er moet per bouwlaag minstens één optische rookmelder aanwezig zijn. De plaatsing en installatie hiervan moet gebeuren door de verhuurder, het onderhoud en de vervangingskosten van de batterij zijn ten laste van de huurder. De verhuurder moet het bewijs kunnen leveren van de plaatsing van de rookmelders.

 

Voor huurwoningen waarop een huurcontract lopende is die van voor 31 december 2012 dateert geldt dat:

  • Huurwoningen die gebouwd zijn voor 1945 moeten vanaf 1 januari 2016 verplicht over rookmelders beschikken.
  • Huurwoningen die gebouwd zijn vanaf 1945 moeten vanaf 1 januari 2019 verplicht over rookmelders beschikken.

 

Sinds 8 mei 2009 was het al verplicht om optische rookmelders te installeren in alle:

  • nieuw te bouwen woningen
  • alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verreist is.

 

Klik hier om de richtlijnen voor de plaatsing van de rookmelders te bekijken. 

    

 
 

 

 

 

Immo Cova is Erkend Vastgoedmakelaar in België : BIV nrs. 500149-502115 en is lid van van CIB.
BIV Luxemburgstraat 16B – 1000 Brussel -Erkenning voor België - Reglement Plichtenleer BIV - Ondernemingsnummer Immo Cova : BE 0430.744.633

 

Disclaimer : Deze website werd met de meeste zorg opgesteld. Mochten er zich toch fouten of vergissingen voordoen in onze mededelingen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Neem altijd persoonlijk contact op zodat wij u rechtstreeks volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over het goed waarvoor u interesse heeft. Doorklikken op deze pagina houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.