Professioneel Privaat Verhuubeheer

Immo Cova geniet als rentmeester reeds het vertrouwen van verschillende vastgoedeigenaars. In die rol ondersteunen we vastgoedeigenaars bij alle aspecten die bij het beheer van hun onroerend goed komen kijken. Vaak neemt het beheer van meerdere eigendommen meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat of dan gewenst is. Soms behoort de vastgoedportefeuille in onverdeeldheid toe aan een aantal personen. In andere gevallen is het beheer te complex geworden door de voortdurend wijzigende wetgeving…

In elk van deze gevallen kan een samenwerking met Immo Cova een meerwaarde zijn. Wij zorgen voor de volledige opvolging van uw dossier, steeds in nauw overlag met u. Samen met u bepalen we welke administratieve, financiële en technische taken we uit handen nemen. Dit kan de volgende zaken omvatten:

 • - Openen van een rentmeesterschapsrekening (beschermde derdenrekening)
 • - Innen, opvolgen en indexeren van de huur
 • - Eerste aanspreekpunt / contactpersoon voor de huurders bij vragen, problemen en zorgen
 • - Waken over de correcte uitvoering van de huurovereenkomst
 • - Jaarlijkse controle van het onroerend goed, al dan niet in aanwezigheid van de eigenaar
 • - Herverhuur na opzeg, inclusief plaatsbeschrijving, controle huurwaarborg, controle verzekering, opname meterstanden, afrekening kosten
 • - Opvragen van de wettelijk vereiste attesten
 • - Laten herstellen van kleine defecten
 • - Opvragen prijzen voor grotere herstellingswerken, in overleg met de eigenaar
 • - Optreden in rechte voor de eigenaar, vb. voor het vredegerecht
 • - Jaarlijkse rendementsanalyse
 • - Evalueren van de herontwikkelingsmogelijkheden van de vastgoedportefeuille